Четвъртък, 30 Април 2020 11:49

Язовир "Тича" да се ползва само за питейни нужди настояват общинските съветници от Търговище до екоминистъра

Оценете
(1 глас)

Общинският съвет в Търговище изпрати декларация до екоминистъра Емил Димитров, в която изразява безпокойство за състоянието на основните водоизточници за питейно-битови нужди. Местните парламентаристи са разтревожени, че проблемите с водоснабдяването на община Търговище и на съседните общини Шумен и Велики Преслав значително ще се задълбочат през следващите месеци, поради очакваните неблагоприятни метеорологични условия.

Те настояват да се спре потреблението на вода от язовир „Тича” за всякакви непитейни нужди, включително и за ВЕЦ-а под стената на язовира. Затова очакват всички институции, ангажирани с решаването на този проблем да подходят изключително разумно и отговорно, като поставят на първо място интересите на хората от засегнатите общини.  

В декларацията се казва, че язовир „Тича” трябва да служи основно за задоволяване на питейно-битови нужди на населението на трите общини. „Разбираме нуждите и затрудненията на земеделските производители в района на Търговище, Велики Преслав и Шумен, породени от недостига на поливна вода, но считаме, че хуманитарните нужди на населението би следвало да бъдат с най-висок приоритет”, посочват още съветниците.

Язовир „Тича” е със силно намален обем, а поливният канал от язовир амортизиран и загубите оттам са много по-големи от количествата необходими за напояване. Безпокойството на съветниците е породено и от честите аварии, както по магистралния водопровод, така и на места по остарялата водопроводна мрежа, която все още не е подменена.

Прочетена 1711 пъти

facebook coment