Четвъртък, 30 Април 2020 10:41

Областният управител на Търговище се запозна с техническите параметри на алтернативната водоснабдителната система "Дунав"

Оценете
(1 глас)
Областният управител на Търговище Митко Стайков се запозна с техническите характеристики на водоснабдителна система "Дунав", в качеството си на ръководител на процедурата за предпроектно проучване. Той се срещна с директора на ВиК-Разград Стоян Иванов и ръководителя помпена станция "Бабово" Стоил Ясенов, съобщиха от пресцентъра на областната администрация. 

Стайков се запозна с техническите характеристики на система "Дунав", като направи оглед на част от прилежащите кладенци тип “Раней”, помпени станции и съоръжения. Предстои да се направят задълбочени технико-икономически проучвания, в които да се покаже състоянието на съществуващите водопроводи и съоръжения, както и да се очертаят необходимите строително-монтажни работи по тяхната рехабилитация. Трябва да се направи и анализ на средствата, нужни за доизграждане на системата. Министерството на регионалното развитие и благоустройството ще отпусне средствата за извършването на предпроектно проучване на трасето на водоснабдителната система „Дунав“, чието доизграждане се налага от нуждата на алтернативен водоизточник за областите Шумен, Разград и Търговище. 

sistema dunav

Това е сложна система за груповото водоснабдяване в Североизточна България, при която се използват подземни води с помощта на помпени станции. За осъществяване на дейността водоснабдяване дружеството поддържа и експлоатира 98 бр. помпени станции и 248 бр. водоизточници: каптажи, дренажи, шахтови кладенци, тръбни кладенци и шахтови кладенци тип “Раней”. Водоподаването се осъществява чрез 5 помпени станции по главната магистрала за град Разград във водоем 40 000 м3 и чрез отклонение от главната магистрала за Попово и Лозница. Това е сложна система за груповото водоснабдяване в Североизточна България, при която се използват подземни води с помощта на помпени станции. За осъществяване на дейността водоснабдяване дружеството поддържа и експлоатира 98 бр. помпени станции и 248 бр. водоизточници: каптажи, дренажи, шахтови кладенци, тръбни кладенци и шахтови кладенци тип “Раней”. Водоподаването се осъществява чрез 5 помпени станции по главната магистрала за град Разград във водоем 40 000 м3 и чрез отклонение от главната магистрала за Попово и Лозница.

По проект система „Дунав“ е била предвидена да подава вода за гр.Разград, гр. Исперих, гр.Кубрат, гр.Попово, гр.Лозница, гр.Търговище, гр.Шумен, гр.Нови пазар и прилежащите към тях населени места. Към момента обаче са свързани с мрежата само гр. Разград и три села в общината.

Системата „Дунав“ и възстановяването на помпените станции ще бъдат алтернативни източници, които да ни предпазват от критични ситуации в безводни години. 
 
Прочетена 1324 пъти

facebook coment