Четвъртък, 20 Април 2017 09:45

Приемат заявки на работодатели за субсидирана заетост в Бюрото по труда

Оценете
(2 гласа)

В дирекция “Бюро по труда”- Търговище от днес в рамките на 7 дни ще се приемат заявки за кандидатстване на работодатели за преференции по програми и насърчителни мерки за заетост и обучение на безработни лица. Трудовото бюро разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на програми и насърчителни мерки за заетост и обучение.

Работодателите, които разкриват работни места могат да наемат: безработни младежи до 29 г. възраст; безработни лица за обучение чрез работа (дуално обучение); хора с трайно намалена работоспособност на пълно или непълно работно време; хора над 55-годишна възраст; младежи за чиракуване и осигуряване на наставник и др.

По програма за обучение и заетост на продължително безработни лица се субсидира наемането на продължително безработни лица от работодатели от частния сектор и читалища, както държавни и общински лечебни заведения, общински училища и детски градини, предприятия с държавно и общинско участие.

Работодателите могат да подават заявки за свободните работни места и необходимите документи в срок от до 28 април 2017 г., включително в Дирекция “Бюро по труда” – Търговище, ул. Ст.Караджа №1, стаи 6, 10 и 13.

Прочетена 2217 пъти

facebook coment