Сряда, 31 Август 2016 13:02

Задава се криза с боклука в Търговище. Обжалват тръжната процедура за сметосъбиране

Оценете
(2 гласа)

БКС-Търговище ще чисти извънредно до сключване на договор с изпълнител

Възможна е криза със събирането и извозването на битовите отпадъци на Търговище заради обжалване на процедурата за възлагане на обществена поръчка пред Комисията за защита на конкуренцията. До момента няма произнасяне по жалбата, която спира провеждането на процедурата.

Не е ясно кога ще може да бъде проведена и да се сключи договор. Това ще доведе до сериозни проблеми със сметосъбирането и хигиенизирането на обществените площи, рискове за здравето и околната среда, поясняват от общинския пресцентър.

Както „Търговище ТВ“ писа, Община Търговище обяви обществена поръчка за 1 762 910 лв. без ДДС за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване, събиране и транспортиране на битови отпадъци от населените места в община Търговище, стопанисване на Регионално депо за неопасни битови отпадъци в с. Пайдушко, поддържане на склада за инертни и строителни отпадъци в с. Пролаз и за снегопочистване на улиците и тротоарите. Според тръжната документация ще спечели изпълнител, който предложи т.нар. „най-ниска цена“. Срокът за получаване на офертите изтече на 27 юли.

Заради обжалването на процедурата на заседанието на общинския съвет днес кметът Дарин Димитров предложи извънредно решение. Общинска фирма „БКС–Търговище” да продължи да извършва сметосъбиране и сметоизвозване и след срока на нейния настоящ договор, който изтича на 5.09.2016г. Димитров посочи, че е недопустимо населените места да останат без обслужване на съдовете за смет и поддържане на чистота, с всички произтичащи от това рискове.

Вносителят на предложението припомни, че ситуацията засяга и община Попово, която депонира отпадъците на регионалното сметище, което след 5.09.2016г. остава без оператор заради невъзможността да се проведе обявената процедура. Временното решение е БКС да продължи да извършва всички дейности по изтичащия договор до избора на изпълнител по законовия ред.

Утре кметът Димитров ще даде пресконференция за разясняване на ситуацията и предприетите мерки от страна на Община Търговище за недопускане на криза с боклука.

Прочетена 1932 пъти

facebook coment