Петък, 13 Август 2021 15:40

Ловът на пернат дивеч се открива утре

Оценете
(1 глас)

Откриването на ловния сезон на пъдпъдък, гургулица, гривяк, горски бекас и обикновена бекасина стартира на 14 август - втората събота на месец август т.г. Предвидено е ловът на този вид да е допустим през съботните дни и дните на официални празници при максимален отстрел за ден от 8 броя, при досега разрешени 10. При останалите видове дивеч няма промяна, като за по-младите колеги и е добре да се припомни, че е разрешен отстрелът до 15 пъдпъдъка на ловец и до 10 броя от видовете гривяк, горски бекас и обикновена бекасина.

По думите на зам. земеделския министър Атанас Добрев ловците трябва да са внимателни при тези високите температури, тъй като се предизвикват много пожари. Той приканва за стриктно и дисциплинирано отношение към работата с оръжие и техника докато са на горски и полски терени. „Всяка прехвръкнала искра от бойното снаряжение, неизгасена цигара или не напълно загасен огън след края на ловния излет могат да бъдат фатални за гората и за екосредата в нея“, посочи още ресорният заместник-министър.

За по-щадящо отношение към природата авджиите имат забрана за използване на електрически звуковъзпроизвеждащи устройства, живи птици за примамка, ловни соколи и други грабливи птици. От този сезон има и промени в някои ограничителни бройки за позволените видове дивеч за отстрел. Със свое постановление Министерският съвет измени и допълни Правилника за прилагане на Закона за лова и опазване на дивеча с цел гарантиране устойчивото стопанисване и защита на гургулицата в България. Така на практика бяха приложени мерките, заложени в Международния план за защита на гургулицата предвид особеното значение на популацията й за страната ни.

През този сезон е разпоредено на служителите на Изпълнителната агенция по горите да следят за правилното провеждане на ловните излети, провеждането на инструктажи в началото на ловния ден и за спазване на установените норми за отстрел от един ловец за един ловен излет, а също и за наличието на писмени разрешителни с всички атрибути.

Прочетена 360 пъти

facebook coment