Сряда, 23 Декември 2020 18:41

Община Търговище обявява конкурс за управлението на две социални услуги

Оценете
(1 глас)

Община Търговище обявява конкурс за възлагане управлението на две социални услуги за период от 5 години. Това са Дневният център за пълнолетни лица с увреждания и Защитеното жилище за лица с психични разстройства. Конкурсът се обявява заради изтичането срока на договора с настоящия доставчик на услугите, съощават от пресцентъра на местната администрация.

Дневният център за лица с увреждания е с капацитет от 15 души. В него се оказва подкрепа в ежедневните и рехабилитационни дейности на потребителите. Целта е постигане на тяхното социално включване и превенция на настаняването им в специализирана институция.

Защитеното жилище е с капацитет от 8 места. То е социална услуга в общността от резидентен тип, в която пълнолетни лица, различни по възраст и пол, водят относително независим живот, подпомагани от професионалисти.

Сред изискванията към кандидатите е да притежават опит в управлението на социални услуги в общността. Задължително е наличието на организационен капацитет, техническо оборудване и персонал. Те трябва да представят и детайлизирана програма за развитие на социалните услуги, включваща: цел и задачи на предоставяните услуги, график на дейностите, описание на целевата група, бюджет и други.

Документи за участие в конкурса се подават до 16.30 ч. на 08.02.2021 г. в Центъра за административно обслужване на Община Търговище. Конкурсът ще се проведе на 09.02.2021 г.

Подробна информация за конкурса може да се получи на тел. 0601/6 87 80 в Община Търговище. Списък с всички необходими документи и изискванията за кандидатстване са публикувани в уебсайта на администрацията: https://www.targovishte.bg/index.php?nav=286

Прочетена 777 пъти

facebook coment