Четвъртък, 20 Август 2020 14:31

Нова наредба за спортните обекти в Търговище

Оценете
(2 гласа)

Проект на нова Наредба за условията и реда за използване на спортните обекти - общинска собственост, е подготвила Община Търговище, съобщиха от ведомството. Текстовете са съобразени с изискванията на Закона за физическото възпитание и спорта. Те предвиждат спортните обекти, които са собственост на Общината, да могат да се отдават под наем за срок до 1 година без търг или конкурс, както и да се отдават до 10 или 30 години след провеждане на търг или конкурс. Обектите ще могат да се предоставят и за безвъзмездно ползване за срок до 10 години, но само след решение на Общинския съвет. Предвиждат се и възможности за отдаване на концесия, както и за учредяване на ограничени вещни права върху спортните имоти.

Новият документ е съобразен с изискванията на Закона за физическото възпитание и спорта и е изготвен от работна група от експерти на администрацията, юристи и представители на спортните клубове.

Спортните клубове, които искат да наемат обект, трябва да са лицензирани, да водят активна тренировъчна дейност, да не притежават собствена спортна база, да нямат задължения към Общината и други.

Разходите за поддръжка, текущите ремонти и консумативите на обектите ще бъдат за сметка на клубовете. Те също се задължават да осигурят целогодишно безплатни спортни занимания за всички желаещи, включително за хора с увреждания. За целта ще бъдат изготвени графици за посещение, които ще бъдат обявени на входа на всеки от спортните обекти.

Съгласно текстовете, по предложение на кмета, Общинският съвет приема списък на спортните бази, които може да са обект на управление и разпореждане. Предвижда се това да са тренировъчният комплекс на ул. „Христо Ботев“, зала „Дечко Стефанов“ и залите по бокс и тенис на маса на стадион „Неделчо Камов“.

Към настоящия момент Община Търговище не реализира приходи от наем, но поема разходите по поддръжката и експлоатацията на базите. Тя предоставя парите на клубовете безвъзмездно, уточняват от местната администрация.

Целта на новата Наредба е да регулира обществените отношения, свързани с ползването на спортните обекти и да създаде необходимите предпоставки за по-ефективното управление и използване на спортните бази.

Проектът на Наредбата, заедно с мотивите и всички приложения, са публикувани на: https://www.targovishte.bg/index.php?nav=13

Прочетена 1014 пъти

facebook coment