Четвъртък, 04 Юли 2019 09:47

680 дка пасища пуска на търг Община Търговище

Оценете
(1 глас)

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на пасища, общинска собственост, ще се проведе на 30.07.2019 г., от 09:00 часа, в зала 74 в Община Търговище, съобщават от местната управа.

Земите ще се отдават за срок от една стопанска година. Право на участие в търга имат собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на Българската агенция по безопасност на храните, и лица, които поемат задължение да поддържат пасищата в добро земеделско и екологично състояние, по ред, определен в правилника за прилагане на закона.

В търга са включени 680 дка в землищата на 15 села в общината. Най-много пасища се отдават в село Кошничари, където са предвидени 5 парцела, с обща площ от 119 дка. В Надарево са обявени 100 дка в 3 имота, а в Ловец – 90 дка в 2 места.

Пазарните цени за дка започват от 5 лв. и достигат до 13 лв. за дка, според категорията на земята. Най-скъпи са имотите от трета категория в селата Острец, Надарево, Мировец.

Тръжна документация за участие в търга може да се получи в стая № 81, ет. ІV в сградата на Община Търговище. Срокът за внасяне на депозит, в размер на 10% от началната тръжна цена, е 12:00 часа на 23.07.2019 г. Подаването на предложения за участие е до 16:00 часа на 23.07.2019 г. в Центъра за административно обслужване, работно място № 5.

Договорите със спечелилите търга участници ще се сключват след като бъде заплатен наемът за стопанската година.

Подробна информация може да се получи на тел.: 0601 6 8672, както и в стая № 81 в сградата на Общината.

 

Прочетена 749 пъти

facebook coment