Събота, 07 Октомври 2017 09:10

Търговищко води класацията по отпаднали ученици в Североизтока

Оценете
(1 глас)

Делът на хората с висше образование също намалява

Най-много ученици в област Търговище отпадат в 9 клас и в началните класове. Причините са социално-икономически, образователни и етнокултурни. Това показва анализ по проект „Гласът на българските деца”, който се осъществява от Българското училище за политика "Димитър Паница".

Данните бяха оповестени на Регионална среща във Варна, на която присъстваха представители на областните и общинските администрации от региона, на Агенцията за социално подпомагане, хора от неправителствения сектор, граждански и политически лидери.

Все повече от напусналите училище в Търговищко стават обект и на работата на служителите от местната комисия за борба с противообществените прояви, заради извършени от противообществени прояви.

Според проучването делът на населението на възраст между 25 и 64 г.  с висше образование в област Търговище също намалява и вече е най-нисък в страната – 15,0% при 27,5% за България. Същевременно Търговище е сред областите с най-висок дял на хората с ниска ква­лификация, ако се съди от процента на тези с основно и по-ниско образование – 35,7% при 18,1% за страната.  В същото време броят на учениците, които напускат училище, без да завършват средно образование, както и нередовно посещаващите школата нараства.

Като позитивна новина беше отчетено, че Търговище е единствената област в Североизточен регион, в която всички институции за деца са закрити.

 

 

Прочетена 1500 пъти

facebook coment