Петък, 17 Август 2018 13:48

Проект на Първа гимназия с европейско признание за иновативност

Оценете
(1 глас)
Проект на Първа гимназия с европейско признание за иновативност Сн. I СУ "Св. Седмочисленици"

Международен проект на Първо СУ „Свети Седмочисленици”, озаглавен "Активна, атрактивна и интерактивна европейска е-математика", бе признат и избран за "успешна история". Признанието идва от експертна група към Генерална дирекция "Образование, младеж, спорт и култура” на Европейската комисия, което отговаря за политиката на ЕС в областта на образованието, културата, младежта, езиците и спорта.

Търговищката гимназия е инициатор и координатор на проекта, в който нейни партньори са образователни институции от Хърватска, Естония, Германия, Италия, Литва, Португалия и Испания. Проектът „Активна, атрактивна и интерактивна европейска е-математика” е стратегическото партньорство по Ключова дейност 2 „Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики” на програма „Еразъм+“. 

Крайната цел на проекта, който се реализира в периода 2015-2017 г., е да се създаде електронна образователна платформа за обучение по математика, насочена към нуждите на ученици на възраст от 13 до 19 години.

Акцентът е поставен върху уеб базираното обучение, игри и състезания с използване на компютърни приложения за генериране на различни типове тестови задачи и въпроси, интердисциплинарния подход и проектно базираното обучение, образователни игри, забавни математически дейности, задачи с практическа насоченост.

"Примери за успех" са финализирани проекти по Програма „Еразъм+”, които се отличават със своето въздействие, принос към създаването на образователни политики, иновативност, разнообразни и висококачествени резултати, творчески подход към обучението. Проектът е анонсиран на европейско ниво като източник на вдъхновение за други образователни организации. Изборът е направен по строги критерии за качество, уместност, резултати и въздействие на местно, регионално, национално и европейско равнище. Проектът е отбелязан като "пример за добра практика" в Платформата за резултати по Програма "Еразъм +".

Като следствие от този подбор, ще бъде дадена максимална видимост на проекта на различни уебсайтове, в социални медии и при подготовката на документация и презентации за конференции или други събития на най-високо национално и международно ниво.

Училището получи писмо със специални поздрави и благодарности от Дирекцията във връзка с работата си по проекта, като бяха подчертани голямата ангажираност на екипа педагогически специалисти към въвеждането на иновации в образованието, ентусиазмът и висококачествената му работа.

 

Прочетена 1438 пъти

facebook coment