Печат на тази страница
Петък, 22 Април 2016 17:29

Видео:Бизнесът в Търговище търси финансова подкрепа от еврофондовете

Оценете
(0 гласа)

„Бизнесът в Търговище все по-смело са възползва от европейското финансиране. В новия програмен период по Оперативната програма „Иновации и конкурентоспособност“ вече 4 производствени фирми от града са сключили договори за повишаване на производствения капацитет и засилване на експортния си потенциал. „Импала“ ООД, „Екофол“ АД, „Лидер маг“ ЕООД и „Лукерия“ ООД имат общо сключените договори за над 2 800 000 лв. Това каза д-р Дарин Димитров, кмет на община Търговище при откриване на конференция на тема „Подпомагане на малкия и среден бизнес през 2016 година“, която се проведе днес в Търговище. Кметът Димитров изрази готовността на общинската администрация да оказва необходимата подкрепа и съдействие на компаниите. „Знам колко усилия и труд се изисква, за да се наложи един бизнес, особено в малкия град и затова ви благодаря за инвестициите и за всичко, което правите за Търговище“, посочи д-р Димитров.

Конференцията се организира от Областния информационен център съвместно с Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП), като част от националната инициатива на мрежата от 28 информационни центъра в подкрепа на бизнеса: „УСПЕШНИ ЗАЕДНО“, посочи Милчо Тонев, управител на ОИЦ – Търговище.
Ирена Бойновска, национален координатор на евродепутата Ева Паунова, представи видеообръщение до участниците в конференцията от г-жа Паунова и изрази от нейно име готовност за съдействие при кандидтстване на фирми от региона по хоризонталните програми на Европейската комисия – грантовите схеми по програмата COSME, „Еразъм за млади предприемачи“, по която служители на стартиращи и млади фирми могат да обменят опит с фирми от ЕС и др.
В рамките на информационното събитие Петър Думев, експерт в отдел „Комуникация и повишаване конкурентоспосбността на МСП“ в ИАНМСП представи дейността на Агенцията, както и актуални мерки в подкрепа развитието на местния бизнес с цел намиране на външни пазари и партньори. Регионалният представител на ИАНМСП Николай Петканов пък съобщи, че в началото на юни т.г. предстои да се отвори 8-та конкурсна сесия по Националния иновационен фонд. По него се финансират проекти за научна и развойна дейност на стойност до 500 000 лв.
Присъстващите бяха запознати и с възможностите за финансиране на проекти на бизнеса по Оперативните програми „Иновации и конкурентоспособност“ и „Развитие на човешките ресурси“.
По време на срещата беше представена новата програма на ИАНМСП и „Майкрософт България“ – „Модерният бизнес“. Тя дава възможност на МСП да се възползват от внедряване на Office365, обучение на служителите и консултации за ИТ екипите за използване на максималните функционалности на пакета от услуги. Татяна Цвяткова, мениджър в „Майкрософ България“ обясни, че с този софтуерен продукт МСП могат да бъдат мобилни без да се притесняват за най-ценния си ресурс - информацията. Независимо дали се работи на бюро или в постоянно движение, всеки служител ще има бърз и лесен достъп до документите, върху които работи, както и имейл сървър от бизнес клас, достатъчно място за съхранение на данни при високо ниво на сигурност. 

Прочетена 2794 пъти