БАНЕР Публикация 2

Вторник, 19 Декември 2017 13:23

Бюджет 2018: 4,6 млн. лв. за боклука на Търговище

Оценете
(1 глас)

4,6 млн. лв. са предвидени по план-сметката за хигиенизиране и чистота на населените места на територията на община Търговище за 2018 г. Сумата е определена на база 80% събираемост от такса битови отпадъци, както и предвидените за годината приходи от недобори и преходния остатък от таксата за 2017 г. Това е записано в докладна, която внася зам.-кметът Валентин Велчев на заседание на Общинския съвет, което ще се проведе на 21.12.2017 г.

Над 2,3 млн. лв. са разходите за почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете и други територии за обществено ползване. Най-голяма част от тези средства са предвидени за поддръжката на паркове, товаренето и транспортирането на отпадъците до инсталацията за сепариране и/или компостиране.

130 хил. лв. пък са планирани за почистването на снега в града и селата. За общинската пътна мрежа са предвидени 403 хил. лв., като те не влизат в план-сметката на Общината, тъй като се поемат от държавния бюджет.

За 2018 г. Община Търговище планира и закупуването на специализирана техника на стойност 1,3 млн. лв., като повече от половината от тях са преходен остатък от 2017 г.

Парите за поддържане на депото за битови отпадъци възлизат на 1,5 млн. лв. От тях най-много са за сепариране на отпадъците.

За сметосъбиране и транспортиране на битовите, ще бъдат нужни 645 хил. лв. Основната част от тях е за извозване на сметта със специализиран автомобил до инсталацията за сепариране.

55 хил. лв. пък са отделени за осигуряване на кошове и контейнери за отпадъци и поддръжката им.

Прочетена 853 пъти

lates news 210

facebook coment