Четвъртък, 23 Януари 2020 15:19

Новите съдебни заседатели на Търговище положиха клетва

Оценете
(2 гласа)

Положиха клетва 33-ма нови съдебни заседатели към Районен съд – Търговище. Представителите на обществеността в наказателния процес имат мандат от 4 години (до 2023 г.) и са избрани според Наредбата за съдебните заседатели.

Те подписаха клетвени листове, а председателят на Районен съд - Търговище Пламен Драганов им разясни техния статут, правата и задълженията. Той ги поздрави с встъпването им в длъжност и припомни, че длъжността „съдебен заседател“ не е професия, а изява на граждански дълг и ролята му в наказателния процес е изключително важна.

съдебни заседатели1

Избран бе Съвет на съдебните заседатели. Предстои провеждането на начално обучение по основни понятия и принципи от материално-наказателното право и наказателния процес, устройството на съдебната власт, статута на съдебните заседатели, правата, задълженията и изискванията към работата им, а също и с етичните норми и правила за поведение, които трябва да спазват.

Съдебните заседатели участват по дела с обвинения за престъпления, за които се предвиждат наказания повече от 5 години "Лишаване от свобода". Те участват в процеса наравно със съдиите и формират мнозинство по решаващите въпроси относно това извършено ли е деянието от подсъдимия, съставлява ли то престъпление и какво наказание да бъде наложено.

Прочетена 461 пъти

lates news 210

facebook coment