Петък, 10 Август 2018 10:07

10 язовира са за спешен ремонт в Търговищко

Оценете
(1 глас)
10 язовира са за спешен ремонт в Търговищко Сн. Николай Лилов

10 язовира в област Търговище са за спешен ремонт. Това са: яз. Горно Козарево, Кестеняво, общ. Омуртаг; яз. Пресиян и яз. Миладиновци, яз. Голямо ново, яз. Вардун, яз. Макариополско, общ. Търговище; язовир между селата Горско Абланово и Гърчиново, общ. Опака; яз. Еревиш и Семерци, общ. Антоново.

Това стана ясно на работна среща, инициирана от областния управител Митко Стайков с ръководството на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) – София и представители на общини и общински съвети в региона. Повод за нея бяха последните изменения в Закона за водите и срочните ангажименти на общините, които произтичат от това.

среща

С промените в закона се създаде Държавно предприятие „Управление и стопанисване на язовири“. Дружеството ще извършва комплексно управление на язовири – публична и частна държавна собственост, като за целта държавата с решение на Министерския съвет ще му предоставя имущество, в т. ч. и язовирите, чиято собственост общините са прехвърлили безвъзмездно на държавата. В тази връзка в срок до 8 октомври т.г. кметовете на общини следва да подадат заявление до министъра на икономиката за общинските язовири, които желаят да прехвърлят на държавата. Заявлението се придружава от решение на съответния общински съвет.

Създаването на това държавно предприятие ще облекчи в голяма степен местните власти при поддържане на язовирите, както и грижата на държавата по отношение на онези водни обекти, за които има затруднения по поддръжката на техническото им състояние и безопасна експлоатация.

По думите на Петър Горновски, председател на ДАМТН се очаква около 4000 от близо 7000 язовира в страната да преминат в управление на новото предприятие.

До десет пъти се увеличава глобата за неизряден язовир. При констатиране на първо несъответствие Държавната агенция за метрологичен и технически надзор съставя наказателните постановления на стойност от около 1 000 лв., но в случаите, когато собствениците не са предприели действия за отстраняването на неизправност при повторна проверка цифрата нараства до 10 хил. лв.

Друг важен акцент от последните промени в Закона за водите е, че се въвежда класификация на язовирите на големи и малки в зависимост от техните размери, както и три степени на потенциална опасност в зависимост от възможно най-лошите последици от освобождаването на съхраняваните в язовира води.

Прочетена 2068 пъти

facebook coment